Privatlivspolitik for Museet Skibene På Holmen (SPH)

Peder Skram Købenavhn Museum

Museet Skibene På Holmen (SPH) er ejet af Fonden Peder Skram. Museet drives primært af frivillig ulønnet arbejdskraft. En forudsætning for at deltage i arbejdet på museet, er at du deler dine personoplysninger med Museet Skibene På Holmen, men kun de, der er nødvendige for museet at anvende og i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.


Derfor har vi vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Beskyttelsen af dine personoplysninger er en selvfølge, og derfor håndteres og beskyttes de med omhu og i henhold til lovgivningen samt principperne for god databehandlingsskik. SPH behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra museets legitime interesser.


SPH behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det.


SPH er en dataansvarlig organisation

Dataansvarlig kontaktperson er Tomas Hansen

Mail: info@skibenepaaholmen.dk

Telefon: +45 32571316

Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan læses online på vores website:

http://skibenepaaholmen.dk/


Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Når vi har aftalt at du starter på museet, udfylder du interessekort med dine kontaktdata. Herefter opretter vi dig i vores medarbejder kartotek. I samme proces giver du dit skriftlige samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger til at servicere dig som medarbejder på museet.


Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester i forbindelse med SPHs formål og arbejde i

relation til medarbejderservice:

•        Medarbejder/frivillig administration

•        Nyhedsbrev via mail

•        Invitation til arrangementer via mail

•        Eventuelle udbetalinger af kilometerpenge og andre vederlag ifm. arbejdet Vi registrerer kun de oplysninger, du selv har oplyst.

Du er selv ansvarlig for, at dine oplysninger er korrekte og at de er opdateret.


Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

I forbindelse med udbetaling af diverse vederlag registrerer vi dit CPR-nummer, bank oplysninger og registreringsnummer på bil.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Samarbejdspartnere ifm. udbetaling af vederlag: Danske Lønsystemer A/S.


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Formålene med at behandle oplysninger om museets ansatte er:


•        At behandle medarbejder oplysninger iht. myndighedskrav

•        At kunne sende nyhedsbreve og anden information til den enkelte

•        At vi kan drive vores aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

•        At medlemmer kan deltage i de aktiviteter, som vi arrangerer


Samtykke

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Periode for opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt

behov for det.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter din tilknytning til museet

ophører eller så hurtigt som muligt, hvis du beder os om at slette dine data.

Dog vil visse oplysninger først kunne slettes, når lovgivningen tillader det

f.eks. i forhold til bogføringsloven.


Dine rettigheder – indsigt og klager

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

•        Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.

•        Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

•        Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

•        Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive ”glemt”).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige.

Du finder kontaktoplysninger øverst her i Privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Har du spørgsmål til dine data?

Har du spørgsmål til dine data, kan du kontakte os ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Du finder kontaktoplysninger øverst her i Privatlivspolitikken.


Hvor kan jeg klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet:

Borgergade 28, 5., 1300 København

Mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 3319 3200


Revision af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Skibene på Holmens Privatlivspolitik.

Når vi ændrer Privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.


Dato: 1. februar 2024

Kom og vær frivillig på museet

Kontakt os på mail frivillig@skibenepaaholmen.dk, ring 42 94 93 52 eller via nedenstående formular - Vi svarer dig hurtigst muligt!