Kontakt os

Om os

Fonden Peder Skram´s bestyrelseMuseet Skibene på Holmen

Elefanten 2

1439 København K

Telefon +45 32 57 13 16

E-mail - info@skibenepaaholmen.dk

Booking

Telefon +45 32 57 13 16

E-mail - info@skibenepaaholmen.dk


Skoletjenesten

E-mail - skoletjenesten@skibenepaaholmen.dk

Link - https://skoletjenesten.dk/skibene-paa-holmen

Administrationen

E-mail - info@pederskram.dk

Teknisk afdeling

E-mail - info@skibenepaaholmen.dk

CVR. NR.

18536048

Om os

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Fonden blev stiftet i 1995, efter at en række personer siden 1990 havde arbejdet på for at bevare fregatten. Et stort fællesskab af pensionerede officerer, befalingsmænd og menige, som frivilligt med stor passion vedligeholder skibene, bevarer og formidler koldkrigstidens historie og fortællinger til de besøgende fra alle verdens hjørner.

Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift, samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen. Endvidere forestår Fonden formidling og vedligeholdelse af torpedomissilbåden Sehested og ubåden Sælen, der indtil den endelige beslutning om Nyholms fremtid, ifbm. det seneste forsvarsforlig, er bragt på plads.


Fonden er hverken statsstøttet eller modtager faste årlige beløb fra det offentlige. Fondens eneste "faste indtægt" er billetindtægterne fra åbningsperioderne og særarrangementer (bestilte rundvisninger, middage, fester ombord osv.). Da dette ikke dækker alle udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse, er fonden meget glad for bidrag fra fonde, foreninger og virksomheder. Blandt andet har Hendes Majestæt Dronningen Margrethe og HKH prinsens Fond fire gange støttet Fondens arbejde.


Fonden Peder Skram er taknemmelig for enhver form for støtte og har fortsat behov for økonomiske midler til arbejdet med at udvikle Museet Skibene på Holmen, som et levende museum. Såvel bestyrelse, som medlemmerne fra Dansk Torpedobådsforening, Dansk ubådsforening og Peder Skrams venne-forening udfører alt arbejde vederlagsfrit. Fonden har to personer ansat på deltid. Derudover er det et stort fællesskab af passionerede frivillige, som med stor passion for koldkrigstidens skibe, med stor entusiasme og glæde formidler historierne og dagligt bevarer søværnets og Holmens fantastiske samling af orlogsskibe.

Fonden Peder Skram´s bestyrelse

Tidl. Admiral og forsvarschef Tim Sloth Jørgensen (formand)

Tidl. Kontreadmiral Lars Kragelund (næstformand)

Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg

Revisor Flemming Hede Knudsen

Arkitekt Simon Vinzent

Tidl. Kommandør Niels Jacob Hansen

Advokat Philip Nyholm

Museumsdirektør David Høyer

Direktør Niels Boesen Knudsen


Fondens repræsentantskab

Repræsentantskabets opgave er at rådgive bestyrelsen og i samarbejde med denne at virke til fremme af Fondens formål og virksomhed. Følgende er medlem:

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, Realdania

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal

Formand Finn Larsen, Peder Skrams venneforening

Frank Bogaerdt

Direktør Jens Christian Lorenzen

Direktør Jens Peter Toft

Kontreadmiral Kristen Winther

Kontreadmiral Kurt Birger Jensen

Direktør Kaare Vagner

Lars Hendriksen

Direktør Lars Wismann, Wismann Property Consult

Skibsreder Niels Knudsen, Landmark shipping

Bankdirektør Niels Valdemar Bang-Hansen, Danske Bank

Kontreadmiral Niels Wang, direktør Naval Team Denmark

Direktør Ole Beckmann Skovrup

Fhv. museumsdirektør Ole Frantzen

Peter Vinther

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, Landformand Marineforeningen

Næstformand Søren Jespersen, Molslinien

Direktør Søren Kaare Andersen, Bikuben fonden

Torsten Jansen

Arkitekt Torsten Thorup, Torsten Thorup arkitekter

Museumsdirektør Ulla Tofte, Frederiksborg Slot


Peder Skram Købenavhn Museum