Ubåden Sælen

Sælen er Danmarks sidste ubåd og har en dramatisk historie.

Ubåden Sælen, tidligere Uthaug, var en tysk bygget ubåd, fra midt tresserne, som sammen med Tumleren og Springeren i 1990 blev købt i Norge, hvor de havde været en del af Koppen klassen. Sælen blev grundet et forlis ud for Hesselø, først aktiv i den danske flåde i 1993. Efter en ombygning der omfattede isolering og installation af køleanlæg gjorde den tjeneste i middelhavet.

Under den 3. Golfkrig (operation IRAQI FREEDOM) tog Sælen i 2003, primært i forbindelse med efterretnings opgaver i Hormuz strædet, del i Irak krigen.

Efter det politisk blev besluttet at nedlægge ubådsvåbnet i Danmark, blev kommandoen strøget på de tilbageværende ubåde Springeren og Sælen.

Springeren ligger nu på Langelandsfortet, og Sælen er i dag placeret som museumsskib på Bradbænken, i forbindelse med Skibene på Holmen.

Efter først 25 år i norsk tjeneste blev SÆLEN i 1990 dansk.

Sælen indgik Flådens tal d. 10. oktober 1990 og sank d. 4. december 1990 imidlertid under en bugsering og blev vandfyldt. Den blev hævet og måtte gennemgå 2 års reparation, før den kunne indgå i Søværnet.

I krig gav ubådens otte torpedorør stor slagkraft og Sælen og dens søster ubåde kunne også indsætte frømænd på fjendtlig kyst. I fredstid var ubådene særdeles velegnede til efterretningsoperationer. 

Efter den kolde krigs ophør deltog Sælen bl.a. i NATO’s anti-terroroperationer i Middelhavet, hvor den skjult under havoverfladen kunne skygge mistænkelige skibe. Det fortsatte med operationer i Golfen under krigen mod Saddam Hussein og hans styre i 2003.

Med forsvarsaftalen af 2004 var ubådenes næsten 100-årige æra slut, og den 21. december 2004 udgik SÆLEN af Flådens tal.

Ubåden Sælen

I dag fremstår museums ubåden Sælen helt som den dag, ubåden strøg kommando.

Om bord opleves de trange forhold, som de 24 ubådsgaster og officerer arbejdede under på de ofte ugelange togter. Man levede tæt og med minimale badeforhold krævede det en helt speciel tålmodighed at gøre tjeneste i ubådene. Om bord i museums ubåden Sælen kan besøgende også prøve ubådens periskop, der givet et enestående view ud over Københavns Havn.

Våbensystemer og sensorer Tumleren klassen

Ubåd Museum København Skibene på Holmen

Danmarks længste ubådspatrulje er nu afsluttet

Da undervandsbåden SÆLEN 1. juli 2003 ankom til hjemmebasen på Flådestation Frederikshavn markerede det afslutningen på det længste danske ubådstogt, som en dansk ubåd nogensinde har været ude på.

SÆLEN blev også den første danske ubåd, der har været udsendt til krigs-mæssige operationer og blev undervejs også den første danske ubåd, der sejlede gennem Suezkanalen.

Ubåden hejses om bord på det tyske heavy lift skib GRIETJE i Bahrain. Foto: Mate 1st Class Kevin H. Tierney, US Navy

Et glimt af en olieboreplatform i Nordsøen set gennem SÆLENs periskopunder neddykket sejlads sydover. Foto: Søværnet

Første danske ubåd gennem Suezkanalen

Sælen, som havde opereret i Middelhavet siden sommeren året før i for-bindelse med NATO’s anti-terror operation ACTIVE ENDEAVOUR, forlod derfor i løbet af ugen den tyrkiske flådebase Aksaz. Efterfølgende passerede Sælen , som den første danske undervandsbåd nogensinde, i løbet af weekenden 21.-22. februar 2003 gennem Suez-kanalen. Under hele kanalpassagen havde den lille danske undervandsbåd følgeskab af amerikanske orlogsfartøjer.

Sælen skulle efter passagen af Suezkanalen forlægge gennem Rødehavet og det Indiske Ocean til den Arabiske Golf, hvor den forventedes fremme 2 – 3 uger senere. Ved ankomst til Golf-området skulle Sælen operere ud fra og modtage logistisk støtte i en havn i området, der også benyttes af den amerikanske flåde og øvrige nationer i området.

På plads i Golfen

Undervandsbåden SÆLEN ankom som planlagt til Bahrain fredag 14. marts 2003, i øvrigt samme dag som korvetten OLFERT FISCHER afgik fra Flåde-station KORSØR med kurs mod Middelhavet.

Efter et kort ophold i Bahrain for besætningsskift, genforsyning og klargøring afgik ubåden kort efter på patrulje i Den Arabiske Golf. Denne første patrulje forventedes at vare ca. 3 uger.

Undervandsbåden forblev fortsat under operativ kommando af Chefen for Søværnets Operative Kommando, idet den direkte operative kontrol dog skiftede til den amerikanske flådes øverstkommanderende i området.

Udsigten fra tårnet under Sælens passage gennem Suezkanalen i februar 2003. Foto: Søværnet

Ubåden Sælen anno 2021