Historierne bag Peder Skram, Torpedomissilbåden Sehested, Ubåden Sælen, samt Mastekranen.

Koldkrigstidens flydende historiske samlinger

Gå på opdagelse, og oplev på tæt hold, de historiske bygninger og skibe på Nyholm, nær ved Københavns centrum

Tag et kig ind i vores galleri af billeder og videoer af koldkrigstidens skibe - før & nu.

Fregatten Peder Skram

Vidste du at det var fra Fregatten Peder Skram, d. 6. september 1982 som utilsigtet affyrede et harpoon-missil, der havde kurs tværs over Sjælland ?

Sælen Ubåd Museum København

Ubåden Sælen

Vidste du at Sælen var i norsk tjeneste i 25 år før den blev dansk i 1990 og at den deltog i Irak krigen i 2003?

Torpedo missilbåden Sehested

Vidste du at dennes kampkraft var på niveau med en destroyer fra 2. verdenskrig? Og havde en besætning på 24 mænd og kvinder ombord med trang plads?

Mastekranen

Vidste du at mastekranen var i stand til at løfte op til 20 tons ved hjælp af håndkraft? Og at det tog 72 mand at få det hele til at fungere dagligt?

Få mere viden her omkring museets Skibe på Holmen

Et udpluk af vores videoer med rundvisning, om Fregatten Peder Skram, Torpedomissilbåden Sehested & Ubåden Sælen.

Museet Skibene på Holmen.

En fortælling og rundvisning, af tidligere Forsvarschef Admiral Tim Sloth Jørgensen.


Fregatten Peder Skram

F352 Peder Skram var en dansk fregat. Skibet indgik i flådens tal fra 1966 og blev oplagt januar 1988. Udgik endeligt af flådens tal den 5. juni 1990 sammen med søsterskibet F353 Herluf Trolle.

Bygget under det dansk-amerikanske cost-sharing-program af 8. maj 1959.

Fregatten blev kendt, da den ved et uheld kom til at affyre et Harpoonmissil i september 1982. Sagen blev kendt som Hovsa-missilet.

Skibet blev solgt på auktion og overdraget til fonden Peder Skram. Skibet er konverteret til et museumsskib, som det så ud før udfasningen fra Søværnet. Museet har åbent for besøgende i alle skoleferier og er placeret ved Elefanten på Marinestation København.

Ubåden Sælen

Denne film viser ubåden Sælen som blev ved indtræden i dansk tjeneste blev omdøbt fra UTHAUG til Sælen.

Med det op gennem 90'erne skiftende sikkerhedspolitiske fokus - fra forsvaret af Danmark og dansk nærområde til deltagelse i internationale operationer - undergik Sælen igen et større moderniseringsprogram, der blandt andet bevirkende Sælen blev bedre egnede til operationer i varmere farvande.

Sælen blev efterfølgende til museums ubåden Sælen - der er opstillet på Bradbænken på Nyholm.

Torpedo missilbåden Sehested

Som den sidste danske torpedomissilbåd af Willemoes-klassen overgik Sehested i 2000 til Statens Forsvarshistoriske Museum.

Dermed afsluttedes en lang tradition for at udruste små hurtige både, der kunne levere et solidt anslag mod fjendtlige skibe.

Sehested er således det sidste danske fartøj, der i lige linje kan føres tilbage til den første danske torpedobåd Hajen fra 1879. Sehested blev bygget i Frederikshavn og indgik i Søværnet i 1978.

Sehested var sammen med de øvrige Torpedomissilbåde en del af grundstammen i Danmarks koldkrigsforsvar. Sehested var derfor pakket til randen med forskellige våbensystemer, såsom Harpoon sømålsmissilsystem, torpedorør, mineudkastningsapparater og en 76 mm hurtigskydende maskinkanon.

Dertil kom avancerede overvågnings- og ildledelsessystemer.